นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • เราตระหนักถึงความต้องการความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน เราจึงจะไม่มีการเปิดเผย รายละเอียดติดต่อของลูกค้าให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นทางกม.ซึ่งจะต้องมี เอกสารจากทางการรองรับอย่างถูกต้องเท่านัั้น)

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลลูกค้าที่จัดเก็บมีรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อ-สกุล
  • อีเมล
  • ข้อมูลเทคนิคที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ เช่น IP Address หรือข้อมูลเครื่องมือที่ลูกค้าใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับเรา และหากได้รับความยินยอมจากลูกค้า อาจรวมถึงข้อมูลคุกกี้บางประเภท
  • ข้อมูลอื่นที่ลูกค้าอาจให้แก่ร้านเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใดๆ

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจะถูกนำไปใช้เพื่อ

  • 1. เรียกดูเพื่อจัดการนำเสนอข้อเสนอการขายทีดีกว่าเดิมเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

โดยทิชทิชจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้เท่านั้น โดยจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาจัดเก็บที่กฎหมายกำหนด

ลูกค้าสามารถเข้าชมเว็ป www.bangkokwall.co.th โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลใดๆ และจะไม่มีการเก็บข้อมูลของท่านจนกว่าท่านจะลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบเท่านั้น

บริษัท บางกอกวอลล์เปเปอร์ จำกัดขอสงวนสิทธ์ในการร้องขอเอกสารใด ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บางกอกวอลล์เปเปอร์ จำกัด เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ "Bangkokwall” ("ผู้ใช้งาน") และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้งานว่าข้อมูล ("ข้อมูล") ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับบางกอกวอลล์เปเปอร์ผ่านเว็บไซต์ของเรา ("เว็บไซต์") จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

** ("ผู้ใช้งาน") สามารถยกเลิกหรือขอให้งดเว้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

หากมีกรณีจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยินยอมและอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานของราชการที่ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ หากเรามีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมการจัดการ ทั้งด้วยความสมัครใจหรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของราชการตามคำสั่ง หรือกระบวนการของราชการ ท่านยอมรับและยืนยันว่าท่านจะไม่ทำการฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อทิชทิชในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การยกเลิก

การยกเลิกหรือขอลบข้อมูลของท่านบางส่วนหรือทั้งหมด

หากลูกค้าต้องการแจ้งลบข้อมูลส่วนตัวบางส่วน หรือทั้งหมด ออกจากเว็ปไซท์ของเรา ลูกค้าสามารถแจ้งลบข้อมูลส่วนตัว บางส่วน หรือทั้งหมด ได้ที่อีเมล [email protected] หรือลูกค้าสามารถเข้ามาอัพเดทเองได้ในหน้าข้อมูลส่วนบุคคล

การยกเลิกความยินยอม

ท่านอาจแสดงเจตนาที่จะยกเลิกไม่ให้บริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้ทุกเมื่อ