BANGKOK BOULEVARD VIBHAVADI

ชื่อโครงการ :  โครงการบ้านเดี่ยว Bangkok Boulevard Vibhavadi 

จำนวนยูนิต : 37 ยูนิต

พื้นที่ใช้สอบ : 248-329 ตร.ม.

วอลเปเปอร์ : Yucatan (535204)

วอลเปเปอร์ : LOFT (LF3340)

วอลเปเปอร์ : MATERIAL (MATE6959104)

วอลเปเปอร์ : LOFT (LF3330)

วอลเปเปอร์ : VERSA (V15-111)

 

ขอขอบคุณ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่ไว้วางใจเลือกใช้วัสดุติดผนังของ บริษัท บี.ดับบลิว.พี จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาโครงการที่ดีมีคุณภาพ